Kean en Zona lagen zwijgend in elkaars armen. Zona verlangde naar hem en ze wist dat hij ook verlangde naar haar. Niet nu, dacht ze, en zeker niet hier.  Het was Kean die de stilte verbrak.

‘Wat vind jij, Zona, heb ik er goed aan gedaan om ze te doden?’

‘Je hebt gedaan wat je moest doen. Na wat ze hebben gedaan met je vrouw en kinderen, na wat ze jou hebben aangedaan, mochten die mannen niet doorleven. Je hebt gezien en gehoord hoe opgelucht Dalgleish is.’

Kean drukte Zona heel dicht tegen zich aan. Het was misschien maar heel even, maar voor haar duurde het een zalige eeuwigheid. Toen de maan steeg, wierp zij haar schijnsel dwars door het kapotte dak.

Kean zei: ‘Mary geloofde ook…’ Hij stopte alsof hij wachtte op Zona’s reactie.

‘Wat geloofde zij ook?’ vroeg Zona om hem aan te moedigen.

‘Ze geloofde ook… dat goede mensen niet dood kunnen gaan. Dat ze doorleven, maar anders dan hier. Zona, wat…?’

‘Dat geloof ik ook,’ zei Zona. ‘Na de dood ontmoeten we elkaar in het walhalla. Geloof jij dan niet dat je Mary en Kara en Peter daar weer zult zien?’

Kean antwoordde niet. Samen keken zij naar boven. Dwars door de gaten in het dak zagen zij sterren, grote en kleine, zwak en sterk stralend. Hoe langer zij tuurden, hoe meer zij er zagen.

 

@foto maan; wikipedia