Het menselijk wezen wordt Homo Sapiens genoemd. De verstandige mens. Deze eretitel die de wetenschappelijke variant lijkt van de religieuze – ‘rentmeester’-, heeft de mens zichzelf gegeven. Zoals de schrijver geneigd is zijn/haar eigen boek op de mooiste plek in de boekenkast te zetten, zo is de mensensoort geneigd zichzelf tot middelpunt van de wereld te zien. De mens denkt dat hij/zij het knapste, mooiste, slimste wezen op aarde is en is dus heel tevreden met de door zichzelf gegeven naam.

Eigenaardig is dat de mens denkt dat ie verstandig is, maar dat ie in werkelijkheid besluiten neemt met de onderbuik en die achteraf redelijk verklaart. De mens koopt dat ding wéér online van ver omdat het zo leuk en goedkoop is, hoewel de mens weet dat het ding fossiel versleept moet worden over de halve aardbol maar zichzelf voorhoudt dat zoiets de vrije markt dient en de internationale concurrentie ten goede komt.

De verstandige mens doet haar of zijn naam ook oneer aan door zichzelf overal slachtoffer in te wanen omdat hij of zij ziet dat anderen dat ook doen en daar extra aandacht door krijgen van de media of zelfs de politiek hetgeen hun eigen positie weer ten goede komt. Hij of zij negeert echter het feit dat als iedereen om hen heen slachtoffer is hij of zij ook serieuze aandacht moet opbrengen voor andere slachtoffers anders is hij of zij verworden tot egocentrist of narcist. Ook de media denken dat ze verstandig zijn want door iedereen een podium te geven die zich slachtoffer voelt krijgt dat medium meer aandacht wat goed is voor lees-, luister-, kijkcijfers en reclame-inkomsten.

Het meest onverstandige echter wat de verstandige mens op vrij massale wijze heeft overgehouden uit de oertijd is elkaar de hersens inslaan. In vredestijd komt het nogal eens voor dat de mens iets moois wil hebben dat niet van hem is. Hij wacht tot die persoon slaapt om hem dan te overvallen, de hersens in te slaan en het begeerde mee te nemen. De groepsvariant is dat iemand uit de groep onrecht wordt aangedaan en dat alle andere groepsleden dan niet gaan helen maar zich afreageren op anderen en de boel kort en klein gaan slaan. De nationale geweldsvariant is dat een persoon met veel macht boos is op een andere persoon met veel macht. Dan zegt hij tegen de mensen over wie hij macht heeft dat ze worden bedreigd, waardoor ze bereid zijn te vechten tegen het land van die andere machtige persoon. Na een paar maanden vechten en terugvechten leven bijna altijd de machtige personen nog ruimschoots, terwijl er tienduizenden vechters en onschuldige burgers in beide landen zijn gedood. En ondertussen werken de inrichtingen die de mens in een vlaag van verstandsverheldering heeft gebouwd om gewonde en zieke medemensen te helpen en te genezen op volle toeren. Deze inrichtingen worden ziekenhuizen genoemd en het is te hopen dat ze niet over en weer worden gebombardeerd.

De verstandige mens. Homo Sapiens.

Zullen we aan een andere diersoort, bijvoorbeeld aan de ezel gaan vragen wat wél een juiste naam voor de mens zou zijn?

En dan niet de ezel de hersens inslaan als hij of zij voor ons bedenkt de naam: Homo Stultus.

Melanie van de Sande via Pixabay