Hora est. De kiezer heeft gesproken. De BBB (Boer Burger Beweging) heeft gewonnen. Bijna alle andere partijen hebben verloren. De coalitie likt haar wonden.  De kaart van het ganse land kleurt in alle provincies groen, want Caroline verruilde last minute heel slim haar boerenrood voor het sympathieke groen. We zijn nu allemaal voor BBB, want heeft de winnares niet altijd gelijk in een democratie? Of is er iets anders aan de hand?

Ja, er is iets anders aan de hand.

Caroline van der Plas is een gedreven vrouw met passie en een missie.  Ze spreekt de taal van de gewone Nederlander en is in staat om grote groepen te bereiken met haar boodschap over falend overheidsbeleid. Behalve de eigenaars van landbouwbedrijven, zijn ook vele andere buitenlui en burgers, zelfs stedelingen geraakt door haar boodschap. Caroline heeft een achtergrond in de journalistiek en public relations. Zij werkte voor de varkensvlees- en landbouwsector. De agro-business steunde haar inzet en in die chemie ontstond de BBB. Toen enkele jaren geleden duidelijk werd dat de belangen van de landbouw botsten met de belangen van de natuur koos Caroline de kant van de gangbare boeren. Marketingstrategen roken hun kans en doken het gapend gat in dat de gevestigde partijen niet zagen.

Toen Caroline met een ruime zetel de Tweede Kamer binnenstormde parkeerde zij een trekker op het Binnenhof. Dat was symbolisch voor haar populariteit onder gangbare boeren die apetrots zijn op hun stikstofvoertuigjes. Naar de verkiezingen toe werd Caroline steeds breder. Ook de burgerbelangen moesten natuurlijk niet vergeten worden. En de politieke munitie lag voor het oprapen: aardbevingsschade, toeslagenaffaire, coronadwang, functie elders. Na de presentatie van het rapport Remkes zagen wij zelfs een half verliefde Caroline die de mening van de oude wijze VVD’er omarmde.

Maar nu de vette verkiezingswinst binnen geharkt is horen wij toch weer meer radicale uitingen uit de mond van de voorheen rood gehalsdoekte partijleider. De datum 2030 mag naar achteren. Stikstofbeleid moet van tafel. Dat grote boerenbedrijven enorme uitstoot veroorzaken is onzin.

In het programma Vroege Vogels dat elke zondagmorgen via de radio te beluisteren is, komen regelmatig andere dan ‘gangbare’ boeren voorbij. Zij vertellen enthousiast over hun weliswaar kleinschaliger boerenbedrijf dat wél duurzaam boert. Kringlooplandbouw met hart voor weidevogels en akkerbloemen die ze de ruimte geven op hun land. En ook die groene boeren slagen erin om een positief resultaat te behalen.

De BBB de grootste. Boerenvlag in top? Of angst en beven voor ontkenning wetenschap, achteruitgang biodiversiteit, slechte volksgezondheid rond gangbare boerenbedrijven, meer dierenleed, nog meer megastallen, stank en trekkers op klinkerweggetjes… Veel gangbare boeren hebben mede dankzij landbouwsubsidies heel goed geboerd, wonen prachtig. Een vrij beroep, met varkentjes, koetjes of schaapjes op het droge.

De BBB – de Betere Boeren Balen, want die zijn groen in plaats van gangbaar.

Beste Caroline van der Plas, als je dit leest: van harte gelukgewenst met je verkiezingszege. Maar… als je kiest voor groen houdt dat ook een keuze in voor een duurzame balans tussen landbouw, mens en natuur.

foto @ eigen collectie GM